Polkuautotehtaalla oppia toiminnan kehittämiseen

Sisäilmatalon henkilöstö osallistui tällä viikolla kaksi päiväiseen Lean -tehtaaseen Joensuussa.  Päivien aikana opittiin kokemuksen ja tekemisen kautta prosessien sekä toimintakulttuurin kehittämistä. Samalla saatiin arvokasta oppia myös Leanin perustyökalujen käytöstä ja johtamisesta. 

Lean-tehtaassa työskennellään polkuautolinjastolla. Tavoitteena oli yhdessä koko osallistujajoukon kesken kehittää organisaation toimintakulttuuria asiakaslähtöiseksi ja kilpailukykyiseksi. Tavoitteisiin pääsemiseksi tiimin oli johdettava prosessia päivittäisjohtamista apuna käyttäen sekä arvioitava tulokset peilaamalla annettuja avainmittareita tavoitteiisiin. 

Polkuautotehtaalla työskentely auttoi näkemään prosessin sujuvuuden merkityksen myös asiantuntijatyön mielekkyyttä ja ajanhallintaa ajatellen. Selkeys tuo tuloksia ja auttaa työssäjaksamista. Tehdas opetti myös konkreettisesti ns. pienten askelten politiikan merkityksen kehittämisessä. Silloin kun kehityskohde on helposti vietävissä käytäntöön, kannattaa lähteä rohkeasti testaamaan! 

 

Annamari Kärki