Vuoden 2018 Sisäilmateko -tunnustus Kontiolahden kunnalle ja Sisäilmatalolle


Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2018 Sisäilmateko -kunniakirjan Kontiolahden kunnalle sekä Sisäilmatalo Kärjelle esimerkillisestä lapset ja nuoret huomioon ottavasta Sisäilmakummi-toiminnasta.

Sisäilmakummi-toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja hälventää sekä oikaista mahdollisesti väärän tiedon aiheuttamaa huolta. Erityisen merkitykselliseksi Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi toteutustavan, jossa lapsille ja nuorille puhutaan asioista suoraan ja avoimesti, mutta oikea taso huomioon ottaen. Lapsia ja nuoria kuunnellaan ja kuullaan sekä varataan heille vaikutusmahdollisuuksia.

Idea Sisäilmakummi-toimintaan syntyi, kun Sisäilmatalon hallintojohtaja Annamari Kärki pohdiskeli toimintamalleja sisäilmaviestinnän kehittämiseksi. Viestinnällä on tunnistetusti suuri vaikutus sisäilmaprojektien onnistumisessa. Tilojen käyttäjien osallisuus, luottamuksellinen yhteistyö ja avoin keskustelu ovat tärkeitä erityisesti siksi, että asiaan liittyy aina huolta omasta terveydestä. Sisäilmakummin avulla lapset pääsevät mukaan välittömään yhteistyöhön, tulevat entistä paremmin kuulluiksi ja näkevät, että heidän kouluarkeaan koskettavat ongelmat halutaan aidosti ratkaista. 

Suomen ensimmäisenä Sisäilmakummina toimii Sisäilmatalon toimitusjohtaja, rakennusterveysasiantuntija Jukka-Pekka Kärki. Kummioppilaina ovat Kontiolahden kirkonkylän 4. luokkalaiset. "Lapsilla on ollut paljon kysyttävää ja kummitapaamiset ovat sujuneet hyvin vuorovaikutteisissa tunnelmissa. Monta kättä on pystyssä on koko ajan! Lapsia on mietityttänyt syvälliset asiat, kuten voiko homeeseen kuolla. Sitten on pohdittu vähän pinnallisemmin esimerkiksi sitä, miksi en omista homekoiraa." kertoilee Jukka-Pekka kummikokemuksistaan. Kontiolahden kirkonkylän koulun rehtori Juha Rytkönen puolestaan toteaa, että toimintamalli tukee hyvin uutta opetussuunnitelmaa koulun ja yritysten yhteistyön muodossa. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto perustelee Vuoden sisäilmateko 2018 -tunnustusta seuraavasti: Tunnustuksen saajilla on perehtyneisyyttä aiheeseen, vahvaa asiantuntijuutta sekä kykyä uudenlaiseen yhteistyöhön. Tunnustuksen saajat ovat osoittaneet erityisen hyviä viestinnällisiä taitoja lasten ja nuorten ollessa kohderyhmänä haastavasta aiheesta. Ennen kaikkea tunnustuksen saajat ovat osoittaneet positiivista asennetta sekä halua kehittää käytössä olevia menettelytapoja, joiden avulla sisäilma-asioita lähestytään uudella, aktiivisella sekä rohkealla tavalla.  

Kiitämme lämpimästi Itä-Suomen aluehallintovirastoa tunnustuksesta. Lisäksi kiitämme Kontiolahden kuntaa ja Kontiolahden kirkonkylän koulua hyvästä yhteistyöstä sekä ennakkoluulottomasta heittäytymisestä täysin uuden idean toteuttamiseen. 

 

Annamari Kärki, Sisäilmatalo Kärki Oy

 

Linkki Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteeseen


 

 

 

 

 

Vuoden 2018 Sisäilmateko -tunnustusta vastaanottamassa Jukka-Pekka ja Annamari Kärki, rehtori Juha Rytkönen ja kunnanjohtaja Jere Penttilä.