Asiakastyytyväisyystutkimus: Ammattitaitoista ja ystävällistä palvelua

Toteutimme Sisäilmatalo Kärki Oy:n ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen toukokuussa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat julkisen sektorin asiakkaat, yritysasiakkaat ja asunto-osakeyhtiöt. Tutkimustuloksista saimme arvokasta tietoa palvelujemme ja toimintamme kehittämiseen.
 
Kiitettävää palautetta asiantuntijoidemme palvelualttiudesta
 
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella yrityksemme vahvuuksiksi nousivat erityisesti henkilöstömme asiantuntemus ja palvelualttius. Palvelumme koetaan erittäin ystävälliseksi. Asiantuntijat saivat kiitettävää palautetta toimintatavoistaan hankalienkin asioiden äärellä.

Asiakkaat kokevat, että asiantuntijoiltamme saa apua myös yllättävien tilanteiden haltuun saamiseksi. Lisäksi asiakkaamme ovat kokeneet palvelumme tukevan hyvin päätöksentekoa ja viestintää.

 Asiakkaidemme mielikuva yrityksestä kokonaisuudessaan on korkea. Asiakkaat suosittelevat Sisäilmatalo Kärki Oy:tä mielellään ja 87 % asiakkaista aikoo käyttää yrityksen palveluita myös tulevaisuudessa.      
 
Petraamista aikatauluissa pysymiseen
 
Palautteiden perusteella toimintamme kehityskohteiksi osoittautuivat palvelun toteutuksen aikataulutukseen liittyvät asiat. Tulemme jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota, että asiakkaalla on tarkempi tieto palvelun etenemisestä ja aikataulusta. Tavoitteenamme on myös varmistaa, että raporttien toimitus tapahtuu viivästyksettä sovitussa aikataulussa. 

***

Asiakastyytyväisyystutkimuksen suoritti Sisäilmatalo Kärki Oy:n johdon assistentti Anne-Mari Assinen Karelia amk:n tradenomiopintojen opinnäytetyönä. 

Arvoimme vastaajien kesken 100 euron arvoisen hotellilahjakortin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Suuri kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille.