Sisäilmahaitat kuriin rakenteita tiivistämällä?

Keskiviikkona 29.3. järjestetään Lappeenrannassa koulutustapahtuma rakenteiden tiiviyden parantamisesta osana sisäilmakorjausta.

Jo yli 10 vuoden ajan sisäilmakorjauksien yhteydessä on tehty tiivistystoimenpiteitä epäpuhtauksien sisäilmaan siirtymisen estämiseksi. Menetelmä jakaa mielipiteet puolesta ja vastaan. Voidaanko ilmavuotojen tiivistystoimenpiteillä saavuttaa hyvä sisäilma? Mitkä ovat kriittiset kohdat korjausten onnistumisen osalta? Millaisilla toimenpiteillä työmaalla korjausten onnistuminen varmistetaan? Mm. näistä aiheista tilaisuudessa ovat kertomassa valtakunnallisessa Tiivistys-työryhmässä mukana olleet Jukka-Pekka Kärki (Sisäilmatalo Kärki Oy) ja Matti Raatikainen (TKR Marketing Oy).

Lappeenrannan tiivistyskoulutus on jatkoa suositulle koulutuskiertueellemme, jossa yhteistyökumppaninamme on toiminut TKR Marketing Oy. Vastaava koulutus on ennen Lappeenrantaa järjestetty jo Joensuussa, Kuopiossa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Kajaanissa. Mielenkiinto aihetta kohtaan on ollut suurta jokaisella koulutuspaikkakunnalla.